• Snabba leveranser i hela Sverige - Fri frakt över 995 kr 

ALLMÄNNA VILLKOR

§1 Allmänt

När ni registreras som kund hos Fiskkungen godkänner ni de villkor som presenteras i våra Allmänna villkor. Villkoren reglerar frågor kopplade till vår leverans. Fiskkungen förbehåller sig rätten att löpande uppdatera och revidera dessa villkor. För köp vid exempelvis kampanjer och erbjudanden kan dock andra villkor gälla som då presenteras på hemsidan som tillägg till dessa Allmänna villkor.

Fiskkungen har rätt att häva köp vid misstanke om bedrägeri eller om beställaren har en betalningsanmärkning. Beställare måste vara myndig och vid fakturaköp görs en kredit-kontroll. Priser och produktinformation justeras löpande och uppdateras på vår hemsida. Vi reserverar oss för slutförsäljning, ändring i innehåll samt eventuella fel i information på hemsidan. Vid frågor gällande villkoren, kontakta info@fiskkungen.se

§2 Beställning

Beställning sker genom fiskkungen.se.

§3 Leverans

Leverans av Fiskkungens produkter sker hem till dörren till den adress som ni angett vid beställning. Fakturering sker via Klarna till folkbokföringsadress. Vi levererar normalt på vardagar mellan kl. 16.00 - 22.00 med egna frysbilar i Stockholmsregionen. Avvikelser från normal leveranstid kan förekomma och meddelas i förekommande fall kunden i förväg. Vi kontaktar kunden via sms/telefonsamtal för att komma överens om leveranstid. Därefter lämnas lådan med varorna utanför er dörr på angiven adress eller kunden mottager varorna. Ansvaret för lådan övergår då till er som kund och Fiskkungen ersätter inte stulen eller väderdrabbad låda. Ni har alltid möjlighet att hantera era leveransönskemål på ert konto på vår hemsida. Fiskkungen levererar alltid varorna i obruten fryskedja från vårt lager i Stockholms regionen och de hålls inom korrekt temperatur hela vägen från oss till kund. Beroende på kilostorlek på ordern kan vi även skicka fryspaket med transportbolag. Fryspaket håller upp till 48 timmar. Innan fryspaket skickas med transport kontaktas kunden via sms/mail för att bekräfta att hen kan mottaga varorna. Efter leverans övergår ansvaret på er. Leveranser sker inom 1-3 dagar beroende på var i landet vi ska leverera. Vid långa leveranssträckor kontaktar vi kunden i förväg. Vi försöker alltid leverera senast kl. 21.00 men vid oförutsedda händelser eller dåliga väderförhållanden kan leveransen bli försenad och leverans senare än kl. 22.00 kan bli aktuellt. I dessa fall kontaktar vi er alltid i god tid och stämmer av om det är möjligt med sen leverans eller om vi ska byta leveransdag. Fiskkungen.se förbehåller sig rätten att avboka leveranser om kund angivit felaktiga uppgifter, vid force majure (§11) eller om någon annan yttre omständighet väsentligen förändrats. Fiskkungen.se har vid utebliven leverans på grund av felaktiga eller bristande uppgifter, exempelvis portkod, adress etc. rätt att debitera kostnader för leveransen. Finns inte portkod behövs porttelefon eller att vi kan ringa er per telefon för att kunna genomföra leveransen. Får vi inget svar tar vi med varorna tillbaka som kommer att debiteras er.

§4 Reklamation

Kontrollera varorna så att inget har skadats i leveransen och att vakuumförpackningarna är intakta. Utsända varor tas ej i retur utan godkännande från Fiskkungen.se. Anmärkningar skall meddelas oss senast samma dag eller dagen efter leverans. Vid fel på vara ersätts det med i första hand nya varor, alternativt tillgodo vid nästa leverans. Senare inkomna klagomål godkänns inte om inte reklamationen är av sådan art att undantag kan ges. Felet skall ha uppstått under vår hantering.

 

§5 Utebliven leverans

Vid utebliven eller avsevärt felaktig leverans som orsakats av Fiskkungen.se har kunden alltid rätt att häva köpet och få tillbaka pengarna, om senare leverans inte kan accepteras.

§6 Innehåll

Vi försöker alltid att packa och stycka så nära angiven önskad vikt som möjligt, dock är det ett hantverk och kan inte alltid bli exakt önskad vikt. Den totala vikten på lådan kan variera med +5% och varje styckdetalj kan variera med +10%. Vi reserverar oss mot eventuella förändringar i lådan vid exempelvis slutförsäljning, men vår avsikt är att stämma av med kund vid större ändringar för att finna alternativ produkt eller för att byta leveransdag.

§7 Priser

Alla priser är i SEK inklusive lagstadgad moms, för närvarande 12% på livsmedel.

§8 Betalning

Betalning sker med hjälp av Klarna för fakturor, Swish och betalkort. Vid kortbetalning erbjuder fiskkungen.se säkra kortbetalningar med Visa, MasterCard och American Express i samarbete med Klarna. Klarna är certifierade enligt standarden PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). Kortköpen sker direkt hos Klarna och all information är krypterad enligt gällande standarder och regler. Endast trunkerad kortinformation hanteras eller sparas hos fiskkungen.se, dvs. endast de fyra sista siffrorna i kortnumret samt kortets giltighetstid visas. Pengarna dras från ert konto i samband med att ni godkänner transaktionen.

§9 Ångerrätt

Kund har rätt att häva köp fram till tre dagar före leveransdag om inte leveransen redan är överlämnad till en budfirma. Gällande prenumerationslådor har kund rätt att häva köp senast söndag före planerad leverans. Gällande specialanpassade lådor som t.ex. färska produkter såsom jullåda, påsklåda osv måste avbokning ske senast sju dagar innan leverans. Fiskkungens produkter omfattas inte av ångerrätt enligt Distansavtalslagen (2005:59). Ni kan läsa mer om de varor och tjänster som är undantagna från ångerrätt på konsumentverkets hemsida: https://www.konsumentverket.se/for-foretag/konsumentratt-for-foretagare/om-kunden-angrar-sitt-kop/

§10 Kundservice

Behöver ni hjälp med er beställning eller vill ni meddela oss synpunkter eller om ni har frågor är ni välkomna att skicka e-post till info@fiskkungen.se.

§11 Force Majeure

Vi förbehåller oss rätten att inte leverera beroende på omständigheter utanför vår kontroll som vi inte kan förutse och åberopar vid dessa fall Force Majeure för krig, krigsliknande tillstånd, arbetsplatskonflikter, strejk, eldsvåda, oväder, katastrofer eller liknande händelser.

Produkten har blivit tillagd i varukorgen